Veřejná knihovna

Překážky a výzvy v praxi sociálních pracovníků v sociálních službách určených lidem bez domova

Dana Nedělníková, příspěvek na konsensuální konferenci „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd (CESES), Univerzita Karlova, březen 2021

Překážky a výzvy v praxi sociálních pracovníků v sociálních službách určených lidem bez domova

Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení

Věra Kuchařová, Kristýna Janurová (Peychlová); VÚPSV, v. v. i. Praha:2016. Monografie vznikla v rámci řešení projektu „Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží“, který byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Velikost a struktura skupin osob bez domova