Kateřina Glumbíková, 2017. Výzkumná zpráva Analýza efektu participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí služeb je výstupem projektu Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou (reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242.) Sdružení azylových domů v ČR, z.s.

Analýza participace