Členství

Proč se stát našim členem?

Síť aktérů pro domov je profesní organizace, jejímž primárním cílem je nejen soustředit subjekty profesionálně se zabývající problematikou osob bez přístřeší nebo lidmi ohroženými ztrátou bydlení, ale zejména hájit jejich zájmy a poskytovat jim kvalitní prostředí pro fungování.

Členstvím v S.A.D. získáte zázemí organizace, která hájí zájmy svých členů vůči veřejné správě na úrovni lokální, regionální národní i nadnárodní, realizuje výzkumnou činnost v oblasti bezdomovectví, propaguje problematiku péče o osoby bez přístřeší či ztrátou bydlení ohrožených.

Pro své členy S.A.D. zajišťuje:

  • Regionální setkání pro sdílení zkušeností a dobrých praxí alespoň jednou ročně.
  • Přístup k odborné knihovně online (na stránkách www.sad-cr.cz).
  • Možnost online kolegiální diskuse na fórech webu  S.A.D.
  • Podporu při nezávislém zjišťování zpětných vazeb (spokojenosti) klientů členských zařízení.
  • Podporu při vyjednávání v zájmu poskytovatelů služeb určených lidem bez domova a v zájmu klientů těchto služeb.
  • Zastupování zájmů členských zařízení ve vztahu k veřejnosti, médiím i vládě ČR.
  • Organizaci pracovních skupin ke specifickým tématům a facilitaci jejich výstupů.
  • Pomoc při implementaci GDPR sadou adaptovaných formulářů a vzorů podání.
  • Síťování, propojování členů na základě jejich požadavků (např. výměnné stáže, kontakty na odborníky apod.)

Členské příspěvky

Valná hromada Sítě aktérů pro domov stanovila členské příspěvky pro právnické osoby na 5 000 Kč a fyzické osoby 200 Kč/kalendářní rok.

Členská přihláška

SAD přihláška 2023

SAD INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2018

Podmínkou členství je prohlášení o souhlasu s Pozičním dokumentem S.A.D. a Stanovami. Žadatel o členství zašle vyplněnou přihlášku emailem na info@sad-cr.cz opatřenou elektronickým podpisem, nebo opatřenou originálním podpisem osoby zastupující člena poštou na adresu:

Síť aktérů pro domov, z.s.
Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava

Následně je Žádost o členství předložena Výboru, který schvaluje přijetí. Po přijetí může člen okamžitě začít využívat výhod spojených se členstvím v S.A.D.

Registrační formulář