Výzkum v rámci Studentské grantové soutěže, Ostravská univerzita, Fakulta soc. studií, autorský kolektiv: KATEŘINA GLUMBÍKOVÁ, ALICE GOJOVÁ, BARBORA GŘUNDĚLOVÁ, IVANA KANIOVÁ, ZUZANA STANKOVÁ, 2017. 

OSU analýza zdraví SGS