Naše poslání

Poskytujeme prostor pro odbornou diskusi, sdílení zkušeností, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství. Ve spojení těch, kteří se tématem zabývají, chce vytvářet, zavádět a rozvíjet udržitelné, humánní a odborné cesty vedoucí k sociálnímu začleňování a k naplňování práva na důstojné bydlení.

Proč být členem

Staňte se součástí sítě poskytovatelů služeb, fyzických osob/odborníků a dalších subjektů, kteří společně participují na nosných tématech na národní a regionální úrovni v oblasti bezdomovství. Získejte přístup ke kontaktům, odborné knihovně, zapojte se do výzkumů, využijte možností vzdělávání a sdílení zkušeností.

Síť aktérů pro domov, z.s.

je nositelem tématu a garantem odborné diskuze v oblasti bezdomovství.
Nastavuje a rozvíjí humánní udržitelné cesty k důstojnému bydlení a začlenění do společnosti. Spojuje organizace i jednotlivce, s nimiž vytváří prostor pro poznávání, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství.

 

S.A.D. není provozovatelem sociálních služeb, žádosti o poskytnutí služby je nezbytné směřovat přímo na registrované poskytovatele.

Zvládání závislostí ve službách pro lidi bez domova

Zvládání závislostí ve službách pro lidi bez domova

Od září 2023 do února 2026 realizuje S.A.D. projekt z operačního programu Zaměstnanost+ Zvládání závislostí ve službách pro lidi bez domova.  Ve spolupráci s našimi členy usilujeme o to, aby jejich sociální služby dokázaly účelně a flexibilně reagovat i...

Kompletní přehled všech aktualit naleznete v archívu aktualit.

 

Přihlášení

Přístup do sekce pro registrované členy. Více informací, jak se stát našim členem naleznete v sekci členství.

 

V rámci našeho poslání nabízíme

Z
Expertní znalosti v oblasti bezdomovství a bytové nouze.
Z
Certifikaci služby azylové domy (ověření důvěryhodnosti služby v rozsahu příležitostí a podmínek, které vytváří pro cílovou skupinu se specifickými potřebami, provedené nezávislými odborníky téhož zaměření).
Z
Přenášení zahraniční zkušenosti z oblasti řešení problematiky bezdomovství.
Z
Připomínkování dokumentů strategické a legislativní povahy.
Z
Možnost přispět svou odborností v pracovních skupinách.
Z
Vzdělávací činnost v konkrétních tématech (formou workshopů a konferencí).
Z
Konzultační činnost v konkrétních tématech.
Z
Tvorbu metodických materiálů ke specifickým tématům.
Z
Prosazování nevinícího a antiopresivního přístupu k lidem bez domova.
Z
Analýzy a návrhy možných řešení problémů spojených s bezdomovstvím.

Registr poskytovatelů

S.A.D. není provozovatelem sociálních služeb, žádosti o poskytnutí služby je nezbytné směřovat přímo na registrované poskytovatele, jejichž aktuální seznam je uveden v registru poskytovatelů.

Knihovna

Svým členům poskytujeme přístup k online knihovně, obsahující odborné publikace z oblasti bezdomovectví, prezentace z konferencí a další studie, analýzy. Vybrané dokumenty jsou volně k dispozici ve veřejné knihovně.