Naše poslání

Poskytujeme prostor pro odbornou diskusi, sdílení zkušeností, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství. Ve spojení těch, kteří se tématem zabývají, chce vytvářet, zavádět a rozvíjet udržitelné, humánní a odborné cesty vedoucí k sociálnímu začleňování a k naplňování práva na důstojné bydlení.

Proč být členem

Staňte se součástí sítě poskytovatelů služeb, fyzických osob/odborníků a dalších subjektů, kteří společně participují na nosných tématech na národní a regionální úrovni v oblasti bezdomovství. Získejte přístup ke kontaktům, odborné knihovně, zapojte se do výzkumů, využijte možností vzdělávání a sdílení zkušeností.

Síť aktérů pro domov, z.s.

je nositelem tématu a garantem odborné diskuze v oblasti bezdomovství.
Nastavuje a rozvíjí humánní udržitelné cesty k důstojnému bydlení a začlenění do společnosti. Spojuje organizace i jednotlivce, s nimiž vytváří prostor pro poznávání, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství.

 

S.A.D. není provozovatelem sociálních služeb, žádosti o poskytnutí služby je nezbytné směřovat přímo na registrované poskytovatele.

Zákaz vycházení v pandemii covid u lidí bez domova

Zákaz vycházení v pandemii covid u lidí bez domova

MPSV a odbor bezpečnostní politiky MV vydávají stanoviska (11/2020) k volnému pohybu lidí bez domova v nouzovém stavu a k přístupu k zákazu vycházení. Vyjádření odboru bezpečnostní politiky k aplikaci zákazu vycházení u osob bez domovaStáhnout Stanovisko MPSV k SP s...

Kompletní přehled všech aktualit naleznete v archívu aktualit.

 

Přihlášení

Přístup do sekce pro registrované členy. Více informací, jak se stát našim členem naleznete v sekci členství.

 

Knihovna

Svým členům poskytujeme přístup k online knihovně, obsahující odborné publikace z oblasti bezdomovectví, prezentace z konferencí a další související studie, analýzy.
Vybrané dokumenty jsou volně k dispozici ve veřejné knihovně.

V rámci našeho poslání nabízíme

Z
Expertní znalosti v oblasti bezdomovství a bytové nouze.
Z
Certifikaci služby azylové domy (ověření důvěryhodnosti služby v rozsahu příležitostí a podmínek, které vytváří pro cílovou skupinu se specifickými potřebami, provedené nezávislými odborníky téhož zaměření).
Z
Spolupráci a zastupování v evropské federaci FEANTSA.
Z
Přenášení zahraniční zkušenosti z oblasti řešení problematiky bezdomovství.
Z
Připomínkování dokumentů strategické a legislativní povahy.
Z
Možnost přispět svou odborností v pracovních skupinách.
Z
Realizaci výzkumných šetření v oblasti bezdomovství, včetně podílu výzkumech v mezinárodní spolupráci.
Z
Vzdělávací činnost v konkrétních tématech (formou workshopů a konferencí).
Z
Konzultační činnost v konkrétních tématech.
Z
Tvorbu metodických materiálů ke specifickým tématům.
Z
Prosazování nevinícího a antiopresivního přístupu k lidem bez domova.

Registr poskytovatelů

S.A.D. není provozovatelem sociálních služeb, žádosti o poskytnutí služby je nezbytné směřovat přímo na registrované poskytovatele, jejichž aktuální seznam je uveden v registru poskytovatelů.

 

Vyhledávání členských poskytovatelů

Zprostředkováváme přehled registrovaných poskytovatelů služeb osobám v nouzi na území ČR. Základní informace o poskytovatelích, můžete vyhledávat pomocí definovaných filtrů v této mapové aplikaci.