Projekty

Zvládání závislostí ve službách pro lidi bez domova

Realizován v rámci: Operačního programu Zaměstnanost plus pod registračním číslem CZ.03.02.02/00/22_027/0001248 Rozpočet projektu: 9 999 750 Kč. Období realizace:  1. 9. 2023 – 28. 2. 2026 Obsahem projektu je vytvoření, implementace a pilotní ověření definovaných...

číst více

Bezdomovství pod střechou

Realizován v rámci: Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Účel projektu: rozvoj znalostní základny S.A.D. i jeho členů, zavedení platformy pro kultivaci...

číst více