Realizován v rámci: Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Účel projektu: rozvoj znalostní základny S.A.D. i jeho členů, zavedení platformy pro kultivaci...

číst více