Výstupy pracovních skupin S.A.D. 2017 – 2018

 

 Výstupy byly vytvořeny v rámci projektu „Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242

SAD_Pravidla v AD

 SAD_Placená práce pro klienty služeb

 SAD_Participace klientů služeb