Homeless in Europe

Homeless in Europe – Summer 2012

Bezdomovectví je multidimenzionální jev. Zkušenosti s bezdomovci a prostředky k řešení bezdomovectví mohou být ovlivněny i zeměpisným kontextem, ve kterém bezdomovci žijí. Bezdomovectví je často vnímáno jako městský fenomén, avšak existuje i ve venkovských oblastech....

číst více

Homeless in Europe – Spring 2012

Ušito na míru? Kvalita v sociálních službách z pohledu sociálních služeb pro bezdomovce. Doporučuji zejména přečíst si článek na straně 27 Mgr. Kateřiny Kolářové za Sdružení azylových domů a Českou republiku. Debata o kvalitě sociálních služeb pro bezdomovce se vede v...

číst více