Věra Kuchařová, Kristýna Janurová (Peychlová); VÚPSV, v. v. i. Praha:2016. Monografie vznikla v rámci řešení projektu „Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží“, který byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Velikost a struktura skupin osob bez domova