certifikace

Certifikace azylových domů

Účelem certifikace azylových domů je ověření důvěryhodnosti služby v rozsahu příležitostí a podmínek, které vytváří pro cílovou skupinu se specifickými potřebami, provedené nezávislými odborníky téhož zaměření. Ověření přesahuje rámec Standardů kvality sociálních služeb, resp. zaměřuje se na odlišné oblasti a přistupuje k nim odlišnými (kvalitativními) metodami posouzení. Udělení certifikátu je v tomto smyslu také oceněním pracovníků služby. Certifikaci uděluje S.A.D. jako nezávislé profesní sdružení a nepodléhá Technické normě Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti, ani režimu Správního řádu. Oprávněnými žadateli jsou provozovatelé registrovaných sociálních služeb. Certifikaci mohou získat jak členové S.A.D., tak nečlenská zařízení.

Předmětem posouzení je zejména:

Nastavení služby
Důstojnost pravidel služby
Humánnost, lidský přístup ke klientům
Participace
Angažovanost azylového domu v širším kontextu
Reflexivita
(postoj zaměstnanců k nastavení služby, pozice a role sociálního pracovníka zařízení, vztahování se k pracovním zkušenostem, vztahování se k cílové skupině, zacházení s problémy, vnímané nastavení komunikace mezi klienty a zařízením)
Technické vybavení a personální zajištění

V rámci procesu certifikace je využívána zejm. obsahová analýza dokumentů služby, strukturovaný skupinový rozhovor s pracovníky zařízení a managementem, dotazníkové šetření u klientů zařízení, pozorování.
Podrobné informace získají zájemci na kontaktním e-mailu info@sad-cr.cz

Certifikované azylové domy:

  • Elim Vsetín, o.p.s. – Azylový dům Elim, Horní Jasenka 119, Vsetín
  • Charita Český Těšín – Charitní dům pro matky v tísni, Třanovského 6,
  • K srdci klíč, o.p.s. – Azylový dům, L’udovíta Štúra 4, Most
  • K srdci klíč, o.p.s. – Azylový dům pro muže, Antonína Čermáka 85/4, Praha
  • Armáda spásy – Azylový dům pro muže, Na Spojce 807/2, Havířov – Město
  • Naděje – Azylový dům pro muže, Husitská 70, Praha – Žižkov
  • Naděje – Azylový dům, Otínská 43, Praha – Radotín
  • Charita Ostrava – Charitní dům sv. Zdislavy, Azylový dům pro matky s dětmi, Kapitolní 1475/14, Ostrava – Zábřeh
  • Charita Třebíč – Azylový dům pro muže Třebíč, Heliadova 811/10 Třebíč
  • SKP – Naděje pro život Jihlava – Azylové ubytování Jihlava – Komenského 36, Jihlava