Odborné dokumenty, zprávy a analýzy

Zpráva FEANTSY

V příloze naleznete zprávu FEANTSA v reakci na roční analýzu růstu 2014. FEANTSA vítá některé prvky z roční analýzy růstu (AGS), které poskytují možnost lépe zohlednit bezdomovectví,ale také zdůraznit, že hnací silou směrem k fiskální konsolidaci a makroekonomickému...

číst více

Nové publikace o bezdomovectví

Feantsa na svém webu věnovaném výzkumu uveřejnila tři nové publikace. Jedná se o: Evropský žurnál o bezdomovectví, svazek 7, 2. vydání, 2013 EOH Srovnávací studie č. 3: Náklady na bezdomovectví v Evropě: posouzení současných důkazů, 2013 Zlepšení zdraví a sociální...

číst více

On the way home? – Na cestě domů?

V příloze naleznete "Na cestě domů?" Jedná se o monitoring Feantsy, jehož výstupem je zpráva o bezdomovectví a bezdomovecké politice v Evropě.Tato důležitá zpráva se zaměřuje na rozsah a povahu bezdomovectví v členských státech EU a analýzu politik ve smyslu pokroku v...

číst více