Feantsa na svém webu věnovaném výzkumu uveřejnila tři nové publikace. Jedná se o:
Evropský žurnál o bezdomovectví, svazek 7, 2. vydání, 2013
EOH Srovnávací studie č. 3: Náklady na bezdomovectví v Evropě: posouzení současných důkazů, 2013
Zlepšení zdraví a sociální integrace prostřednictvím Housing First

Všechny publikace jsou ke stažení ve formátu pdf níže v odkazech, nebo přímo na webu Feantsa.
The European Journal of Homelessness Volume 7, Issue 2, 2013 Open Edition http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article260&lang=en
EOH Comparative Studies N° 3: The Costs of Homelessness in Europe: An Assessment of the Current Evidence Base 2013 http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article277&lang=en
Improving Health and Social Integration through Housing First: A Review Nicholas Pleace and Deborah Quilgars 2013 http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article277&lang=en
Doufáme, že tyto publikace budou užitečné pro řešení vašich každodenních problémů.