Dokument observatoře Feantsy shrnující výsledky posledního sčítání lidí bez domova, na kterém se Sdružení azylových domů v ČR svými příspěvky také podílelo.

Feantsa Studies