V příloze naleznete „Na cestě domů?“ Jedná se o monitoring Feantsy, jehož výstupem je zpráva o bezdomovectví a bezdomovecké politice v Evropě.Tato důležitá zpráva se zaměřuje na rozsah a povahu bezdomovectví v členských státech EU a analýzu politik ve smyslu pokroku v řešení problému bezdomovců v posledních letech, na základě vstupu národních odborníků z 21 zemí.Jedná se o první pokus podat zprávu o vývoji politik zaměřených na řešení problematiky bezdomovectví z evropského hlediska.

On the Way Home