V příloze naleznete zprávu FEANTSA v reakci na roční analýzu růstu 2014.
FEANTSA vítá některé prvky z roční analýzy růstu (AGS), které poskytují možnost lépe zohlednit bezdomovectví,ale také zdůraznit, že hnací silou směrem k fiskální konsolidaci a makroekonomickému dohledu je ústřední obava z rizika zhoršení celkové sociální situace a zvyšující se chudoby, včetně bezdomovectví.

FEANTSA je velmi znepokojena nízkou kvalitou podávání zpráv o politikách řešení problému bezdomovectví a vyloučení z bydlení v návrhu společné zprávy o zaměstnanosti, a vyzývá učinit naléhavé kroky ke zlepšení v budoucnosti.
FEANTSA se dovolává doporučení k posílení přínosu evropského semestru v boji proti bezdomovectví.
Pro více informací, prosím, kontaktujte Ruth Owen ruth.owen @ feantsa.org.

FEANTSA AGS