Realizován v rámci: Operačního programu Zaměstnanost plus pod registračním číslem CZ.03.02.02/00/22_027/0001248

Rozpočet projektu: 9 999 750 Kč.

Období realizace:  1. 9. 2023 – 28. 2. 2026

Obsahem projektu je vytvoření, implementace a pilotní ověření definovaných úrovní práce se závislostí klientů služeb určených lidem bez domova a budování kapacit sociálních služeb pro práci s těmito klienty, včetně posílení znalostní báze a šíření poznání o vztahu bezdomovství a závislostí. Vytváření nových řešení v podobě snižování prahů služeb a podpory klientů v odvykání facilituje pro svou členskou základnu (poskytovatele sociálních služeb) střešní organizace.

  1. Představení projektu
  2. Memoranda grafika
  3. Vstupní evaluační zpráva  (Vstupní evaluační zpráva je licencována podle CC BY 4.0© 2 od Síť aktérů pro domov, zs)

Bližší informace/níže uvedené dokumenty jsou pro členy S.A.D. k dispozici pouze po přihlášení: