V říjnu 2023 se uskuteční první setkání nad tématem snižování prahů ve službách určených lidem bez domova s látkovými závislostmi, a to 19. října v Praze od 11.00 do 15.00 hod. a 26. října od 10.00 do 14.00 hod. v Ostravě. Setkání se zaměří zejména na sdílené porozumění snižování prahů, terminologii suchých, vlhkých a mokrých služeb určených lidem bez domova, strategické záměry státu v této oblasti a představení možností podpory zavádění této praxe, včetně skupinové konzultace otázek, jak tuto podporu získat. Registrace je možná na koordinator@sad-cr.cz.