Od září 2023 do února 2026 realizuje S.A.D. projekt z operačního programu Zaměstnanost+ Zvládání závislostí ve službách pro lidi bez domova.

 Ve spolupráci s našimi členy usilujeme o to, aby jejich sociální služby dokázaly účelně a flexibilně reagovat i na potřeby klientů bez domova s látkovými závislostmi, a to jak v přístupu k těmto službám (cílené snižování prahu služeb) tak v jejich obsahu (změna a rozšíření aktuální praxe se zahrnutím adiktologických prvků do nabídky poskytovatelů).

Aby se služby s těmito nároky vyrovnaly, poskytne S.A.D. zapojeným členům podporu ve smyslu rozsáhlého akreditovaného i neakreditovaného vzdělávání, supervizní podporu, prostor pro sdílení ve skupině poskytovatelů s podobnými cíli, vybraným službám pak také služby adiktologů přímo v jejich zařízeních. Podrobnější informace najdete na stránkách projektu