Analýzy S.A.D.

Analýzy vyhotovené v rámci projektu Bezdomovství pod střechou v letech 2016 – 2018. „Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo...