Monografie představuje výstup projektu SGS02/FSS/2015 “Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit” realizovaného v rámci Studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity (2016).

Participativní přístupy v socialní práci