Konferenci k aktuálnímu tématu sociálního bydlení pořádá Platforma pro sociální bydlení, z. s. ve spolupráci s EAPN ČR se záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Konference se uskuteční ve středu 5. října 2016 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 205 Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 1, Praha 1.
Přihlásit se lze do 15. září 2016 on-line na webové stránce EAPN ČR
http://www.eapncr.org/aktuality/konference-o-socialnim-bydleni, kde také najdete bližší informace.