Informace o konkrétních otázkách členství, jako jsou výstupy z jednání správní rady, zprávy z valné hromady, nových členů, členských burzách a pracovních aktualizací skupin, atd.

LINK_Mar2014_EN