Ve spolupráci s MPSV realizoval S.A.D. mezinárodní setkání navazující na Workshop Cílové skupiny nejohroženější bytovou nouzí, který pořádal projekt MPSV Podpora sociálního bydlení. Akce se uskutečnily na Magistrátu hl. m. Prahy ve dnech 15. 11. 2022 (MPSV) a 16. 11. 2022 (S.A.D.).

Workshop S.A.D. zahrnoval tři panelové diskuse:

PANEL Č. 1: Jak uprchlická krize obecně transformuje podmínky, zdroje a samotný fenomén bezdomovství na národní úrovni?

– Co znamená „zvládat“ uprchlickou krizi? Existuje rozdíl mezi reagováním na uprchlickou krizi a koncepčním řešením krize (polykrize)?

– Jaká opatření by nasměrovala sociální politiku a ekonomiku prevenci, k předcházení dopadům na občany EU i válečné uprchlíky (zmrazení nájemného, moratoria na vystěhování atd.)

– Jaký dopad a rizika může polykrize z dlouhodobého hlediska představovat pro zvládání bytové nouze/ukončování bezdomovství? Jakou odezvu tyto změny vyžadují (změnu rozhodovacích procesů, nové přístupy)?

– Jak pracovat s prioritizací (komu se dává/měla by dávat přednost, kdo je považován za zranitelnějšího a proč?) a z ní vyplývající dilemata; co nás učí aktuální zkušenosti?

PANEL Č. 2: Jak uprchlická krize proměnila společenské podmínky, neformalizované zdroje, jejich formu a dostupnost v řešení bytové nouze?

–  Jaký potenciál se ukázal v reakci „zdola“ (dobrovolný sektor, spolkový život)?

–  Co lze z tohoto potenciálu dlouhodobě přenést – využít pro řešení bytové nouze?

–  Jaký dopad a rizika to může z dlouhodobého hlediska mít?

– S čím si tyto síly “zdola” naopak nemohou poradit, co musí být sanováno na úrovni systémové?

PANEL Č. 3: Jak uprchlická krize proměnila profesionální, formalizované formy pomoci lidem v bytové nouzi?

–  Jak uprchlická krize ovlivnila dostupnost formalizovaných zdrojů pomoci?

–  Jaké nové nároky, témata, výzvy vnesla do práce profesionálů?

– Co lze v oblasti služeb lidem v bytové nouzi v kontextu krize/krizí očekávat?

– Co je zásadní pro udržení “kritické infrastruktury” pomoci v bytové nouzi a co obsahuje?

V panelech vystoupili klíčoví místní i zahraniční aktéři – Maëlle Léna (Fédération des acteurs de la Solidarité), Lars Benjaminsen (The Danish Centre for Social Science Research), Anna Šabatová, Zuzana Freitas, Ilja Hradecký, Jitka Kylišová, Jakub Čihák, Martin Šimáček, Maria Uzhytchak, Patrik Priesol, Věra Doušová za moderace Jitky Modlitbové, Jakuba Dutky a Dany Nedělníkové.

Výstup je k dispozici členům po přihlášení