u příležitosti ukončení projektu Bezdomovství pod střechou
 
S.A.D. srdečně zve na konferenci, která se uskuteční 10. října 2018 pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí paní Jany Maláčové v Praze v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31.
 

10.00 – 10.30   Zahájení konference, Mgr. Jakub Dutka, MPSV

10.30 – 11.15   Aktuální výzvy a vývoj v oblasti bezdomovství (Mgr. Ilja Hradecký, Naděje)

11.15 – 11.50  Co přineslo Bezdomovství pod střechou? (Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D., S.A.D.)

11.50 – 12.30  pauza na oběd

12.30 – 14.00  Zkušenosti s poskytováním zdravotní péče lidem bez domova (Bc. Jan Kadlec, Naděje, MUDr. Andrea Pekárková, Armáda spásy)

14.00 – 14.30 Analýza Segregace ve službách a její vnímání lidmi bez domova (Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D., Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.)

14.30 – 15.15 Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí (Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita)

15.15 – 15.45  Závěry, shrnutí

 

Na konferenci je možné registrovat se do naplnění kapacity na e-mailu michaela.jurasova@sad-cr.cz  do 5. 10. 2018.

 

„Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242