V Ostravě se uskuteční 2. ročník úspěšného fotbalového turnaje malé kopané Homeless World Cup Morava, dne 26. 4. 2017 od 8:30 do 15:00 hodin v Trojhalí Karolina.
Bližší informace organizátorů jsou obsaženy v přílohách.

Pozvánka na World Cup Morava 2017