Bezdomovectví je multidimenzionální jev. Zkušenosti s bezdomovci a prostředky k řešení bezdomovectví mohou být ovlivněny i zeměpisným kontextem, ve kterém bezdomovci žijí. Bezdomovectví je často vnímáno jako městský fenomén, avšak existuje i ve venkovských oblastech.
Některá evropská města využívají trestní zákon k potrestání lidí, kteří žijí na ulici. Trestají je za to, co dělají, aby přežili, jako je spánek, jídlo a žebrání.

Homeless in Europe – Summer 2012