Kuchařová, V., Barvíková, J., Peychlová, K., Höhne, S., Holpuch, P. 2015. Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat. Praha: VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení výzkumů o bezdomovectví