Kulaté stoly se uskuteční 23. května 2019 v Ústí nad Labem a 30. května 2019 v Ostravě. Účastníci si budou klást otázky, zda a do jaké míry lze akceptovat návykové látky ve službách pro lidi bez domova, jaká opatření mohou zmírnit rizika, která to s sebou přináší, zda jsou v České republice důvody a podmínky pro zavádění tzv. mokrých služeb pro klienty, kteří jsou bez domova a nemohou abstinovat atd.

Podrobnosti najdete v pozvánkách níže.