1.října 2016 zahájil SAD realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002242 „Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou“. Podrobné informace jsou obsaženy v příloze. 

Prezentace projektu Bezdomovství pod střechou