Se uskuteční 27. září 2016 v prostorách Sálu zastupitelstva MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1. Konferenci pořádá Asociace nestátních neziskových organizací ve spolupráci s MPSV a MHMP. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce. Hlásit se můžete online do 20.9.2016 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUFmEi-ndlUyKJ6WiAYitzYz3lODmT0WvmQwFUBBWXi1cCfA/viewform?c=0&w=1

Pozvánka na odbornou konferenci ANNO