Ušito na míru? Kvalita v sociálních službách z pohledu sociálních služeb pro bezdomovce.
Doporučuji zejména přečíst si článek na straně 27 Mgr. Kateřiny Kolářové za Sdružení azylových domů a Českou republiku.

Debata o kvalitě sociálních služeb pro bezdomovce se vede v průběhu posledních několika let, a je spojena s úvahami o kvalitativních kritériích.Kritéria kvality jsou některými vnímána jako způsob, jak dosáhnout a udržet kvalitu. Otázky, které vznikají však nabádají k debatě o vhodnosti přiřazení kritéria pro flexibilní služby.Na jedné straně je argument, že poskytovatelé služeb mohou vytvářet cesty k rozvoji vysoce kvalitních služeb, které odpovídají potřebám uživatelů. Na druhé straně, obavy z negativních účinků “one-size-fits-all” přístupu, který nebere v úvahu specifičnost sociálních služeb pro bezdomovce, je všudypřítomný.

Homeless in Europe – Spring 2012